Zonnepanelen onterecht belast in de WOZ-waarde? Hoe zit dat nu?

Dit artikel wordt u aangeboden door WOZ-Juristen

Over WOZ-Juristen

Is de WOZ-waarde van uw woning te hoog? Bent u het bovendien niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij behartigen graag uw belangen. Wij dienen kosteloos bezwaar voor u in. Daarnaast kunnen wij voor u taxateurs inschakelen die landelijk opereren. Door een erkend taxateur wordt kosteloos een taxatierapport opgesteld.

Website: https://www.woz-juristen.nl/

Iedereen heeft het tegenwoordig over zonnepanelen en de voordelen voor het milieu, omdat deze een duurzame oplossing vormen in plaats van het opwekken van energie door het stoken met kolencentrales en ook nog eens alle luchtvervuiling van dien. Dat is duidelijk.

Maar ondanks de grote voor- delen en het voorkomen van ijskappen wordt het plaatsen van zonne- panelen toch nog steeds ontmoedigd door het beleid van de overheid, namelijk doordat (lokale) belasting over zonnepanelen moet worden betaald en is onbegrijpelijk!

Zonnepanelen worden namelijk meegenomen in de berekening van de WOZ-waarde van uw woning en is ook recent bevestigd in uitspraken van rechters. Dat is opvallend, omdat juist de overheid op alle manieren probeert duurzame ontwikkelingen te stimuleren. Kennelijk horen de belastingen die worden geheven op grond van de WOZ-waarde daar, onterecht, niet bij.

Wie zonnepanelen laat installeren wordt dan toch nog via de achterdeur gestraft, omdat indirect (lokale) belasting wordt geheven over de zonnepanelen en werkt dus door in de OZB, maar ook in de inkomstenbelasting en erfbelasting.

Overigens is er wel een uitzondering, namelijk wanneer de zonnepanelen formeel gezegd niet duurzaam zijn verenigd met het dak. Dat wil zeggen dat de zonnepanelen, net als een wasmachine, bij verhuizing gewoon kunnen worden meegenomen, omdat deze gemakkelijk van het dak kunnen worden losgekoppeld. Dat gegeven wordt nogal eens door gemeenten vergeten, waardoor zonnepanelen wel degelijk onterecht in de waardering van de WOZ-waarde kunnen zijn betrokken. Zonnepanelen kunnen dan ook zowel roerend als onroerend, namelijk een bestanddeel van de woning, zijn.

Uit vaste jurisprudentie blijkt:
‘Bij de beantwoording van de vraag of een bouwwerk bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven, moet worden gelet op de bedoeling van de bouwer voor zover deze naar buiten kenbaar is.’

Wanneer de zonnepanelen makkelijk zijn los te koppelen betreffen deze wel degelijk roerende zaken.
Ook is het van belang dat gemeenten in het kader van de Wet WOZ de daken van woningen goed in kaart brengen. Uit de praktijk blijkt echter dat gemeenten dat nog niet doen. Het is namelijk in de praktijk gebleken dat een flink aantal daken niet geschikt is voor zonnepanelen.

Sprake kan zijn van een onmogelijke ligging, waardoor zonnepanelen niet kunnen worden geplaatst dan wel dat het dak zodanig verouderd is en er daardoor geen zonnepanelen kunnen worden geïnstalleerd anders dan dat ook het dak moet worden vernieuwd. De onmogelijkheid komt vaak doordat het dak niet juist is gelegen richting het zuiden en daardoor de elektra opbrengst van de zonnepanelen dus- danig tegenvalt dat het gewoonweg geen zin heeft om zonnepanelen te plaatsen. Ook schaduwwerking van omliggende bomen en andere gebouwen kan roet in het eten gooien. Mocht er sprake zijn van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en dat komt vaker voor dan u denkt, namelijk dat bijvoorbeeld de zuid of zuidwest kant van uw woning veel schaduwwerking heeft door bomen of gebouwen of dat uw dak slecht is dan kan de WOZ-waarde van uw woning wel eens te hoog zijn vastgesteld.

Kortom heeft u zonnepanelen die u kunt meeverhuizen of kunt u deze juist niet plaatsen door een slechte ligging of dak dan zou de WOZ-waarde van uw woning wel eens veel te hoog kunnen zijn.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde al dan niet in combinatie met zonnepanelen? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen via het e-mailadres info@woz-juristen.nl.