Recht op mobiliteitssubsidie? Ook u, de particulier?

Dit artikel wordt u aangeboden door Riders Vision

Over Riders Vision

Bent u ook voor file mijdend woonwerkverkeer en wenst u net als de landen om ons heen dat onze regering hier oog voor krijgt, onderteken de petitie.

Elektrische motoren, scooters, fietsen en steps. Wij brengen elektrisch rijden naar Nederland. Dat doen wij samen met onze pioniers.

Riders Vision
Parkzoom 24, 2922 CT
Krimpen aan den IJssel
Tel: 085 – 2010003
info@ridersvision.nl

Website: https://www.ridersvision.nl/

Zakelijke investeringen op elektrisch aangedreven auto’s en motorfietsen, evenals voor auto’s die rijden op waterstof worden volop door de overheid gesteund doormiddel van het verstrekken van subsidies. Maar voor de particuliere gebruiker en met name voor de kleine kilometers is er gek genoeg nog niets geregeld.

Weliswaar, zijn er enkele steden die een -tijdelijke- subsidie verstrekten, maar ook hier was meestal sprake van een vervangingsverplichting. Oudere auto’s kunnen dan voor nieuwere exemplaren, bij voorkeur elektrisch of een andere schone auto, worden ingeruild. That’s it.

Via de werkgever worden sinds 1 januari 2020 regelingen aangeboden voor ‘een fiets van de zaak’. Nu komt er misschien per 01 juli 2020 een subsidie voor de particulier, maar weer enkel voor auto’s en niet voor elektrische scooters en motoren. Weer wordt de verkeerde richting ingeslagen en komt men weer niet bij de beste oplossing uit.

De fileproblemen worden dan ook tot nu toe niet opgelost, terwijl er wel degelijk een oplossing is. De overheid heeft dan ook een stap overgeslagen. De elektrische (motor) scooter is namelijk de oplossing voor schoner rijden en niet eindeloos in de file staan. Elke dag te laat komen voor het avondeten, wordt steeds meer de standaard en niet de uitzondering.

De oplossing voor de genoemde problemen is de elektrische (motor) scooter. Diverse elektrische modellen voor elke type gebruiker, ook voor lange afstanden, zijn nu leverbaar. De elektrische (motor)scooter is een echt alternatief voor de auto en de fiets.

Aan het woord Peter Scheele van Riders Vision:
‘Riders Vision is de importeur van elektrische scooters dan wel motoren en heeft als uitgangspunt: 100% elektrische mobiliteit. Op grond van erva­ringscijfers is bekend, dat het bereik en de snelheid geen belemmeringen meer met zich mee brengen.

De klanten van Riders Vision rijden nu 5 jaar elektrisch en vanuit thuisladen op 22v wel/niet gevoed door zonnepanelen en last but not least zijn de gebruikskosten vele malen lager dan van vervuilende auto’s of motoren. Sterker nog elektrisch rijden kan zelfs een oplossing zijn voor het stikstof probleem’

Even terug naar de file. De wegen slippen dicht in de spits. Vaak sta je al stil op de B-­weg nog voordat je de stad inrijdt. Bij ongelukken op de snel­ wegen raakt het verkeersnet tot 40 km eromheen compleet van slag en staan we uren vast. Elektrische tweewielers zijn er voor iedereen. Voor de stedelijke ‘Urban’ regio’s worden veel van de huidige problemen aangepakt doordat we met een passende snelheid van 45 km, 70 km en 120 km/ uur op de juiste weg mee rijden met het verkeer.

Voor veel van onze klanten en rela­ties rijst dan ook de vraag op welke manier de gemeente en nationale overheid een positieve bijdragen kan leveren aan deze kwalitatieve vorm van elektrische mobiliteit. Denk hierbij aan effectieve en goedkope stedelijke en regionale vervoersalternatieven bestemd voor MKB, gemeentes, wagen­ parkbeheerders en andere mobiliteitspartners.

De unieke accu’s, software en gps dragen bij aan het verduurzamen van de mobiliteit. Door het traceren van de GPS op de accu en op de elektrische (motor)scooter wordt diefstal veel minder lucratief. Ook voor wat betreft verzekeringspremies zit u dus goed op een elektrische scooter of motor.

De (lokale) overheid moet dan ook iets doen om elektrische scooters en motoren op te nemen in hun file mijdend beleid en doormiddel van aanschafsubsidies.

Riders Vison roept dan ook de (lokale) overheid op om met Riders Vison in gesprek te gaan met als doen een duurzame en leefbare samenleving.’

Bent u ook voor file mijdend woonwerkverkeer en wenst u net als de landen om ons heen dat onze regering hier oog voor krijgt, onderteken de petitie.

Een proefrit maken? Kijk dan op ridersvision.nl en maak kans op vrijkaarten voor een dag rijgenot op een elektrische (motor)scooter. De locatie: Lelystad.

Onder professionele begeleiding kunt u, zonder bromgeluiden, heerlijk genieten van een mooie rit. Klik tot slot een voorkeursdatum aan. Graag zien wij u in Lelystad!