Het hele jaar bezwaar maken tegen de WOZ-waarde! Kan dat?

Dit artikel wordt u aangeboden door WOZ-Juristen

Over WOZ-Juristen

Is de WOZ-waarde van uw woning te hoog? Bent u het bovendien niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij behartigen graag uw belangen. Wij dienen kosteloos bezwaar voor u in. Daarnaast kunnen wij voor u taxateurs inschakelen die landelijk opereren. Door een erkend taxateur wordt kosteloos een taxatierapport opgesteld.

Website: https://www.woz-juristen.nl/

In de praktijk komt het vaak voor. U ontvangt een WOZ beschikking aan het begin van het jaar. Tot uw schrik is de WOZ-waarde behoorlijk gestegen en besluit u bezwaar te maken. Maar zoals het vaak gaat, komt u er, door de drukte van alledag, niet meer aan toe. Tegen de tijd dat u bezwaar indient, is het dan ook te laat en is de zes weken termijn, helaas, voorbij. Uw bezwaar wordt wel in behandeling genomen, maar er wordt aangegeven dat u te laat bent en de WOZ-waarde wordt niet aangepast.

Is dat echt zo? Bent u echt te laat? Het antwoord is: het is voor u inderdaad te laat, dat is juist, maar als er een mede eigenaar is en dat kan bijvoorbeeld uw echtgen(o)ot(e) zijn, dan kan diegene nog wel degelijk een beschikking opvragen en vervolgens daarna op tijd bezwaar indienen!

Reden om bezwaar te maken kan zijn dat uw woning aan een drukke weg, spoorlijn is gelegen of dat er sluipverkeer is. Dergelijke overlast veroorzaakt geluidsoverlast en fijnstof. Andere vormen van geluidsoverlast kan bijvoorbeeld horeca of andere bedrijven zijn.

De staat van onderhoud, maar ook gedateerde voorzieningen zoals badkamer of keuken of gebreken zoals lekkages, scheurvorming of verzakkingen van uw woning, kunnen redenen zijn om de WOZ-waarde van uw woning te verlagen.

Ook wanneer uw woning een dijkwoning is, kan reden zijn dat de WOZ-waarde niet klopt en de WOZ-waarde zelfs fors kan worden verlaagd.

Kortom er zijn diverse redenen waarom de WOZ-waarde van uw woning te hoog kan zijn vastgesteld.

Door een lagere WOZ-waarde betaalt u bijvoorbeeld minder erfbelasting, kan het eigen woningforfait worden verlaagd en betaalt u minder inkomstenbelasting en bespaart u ook op lokale heffingen zoals OZB en waterschapsheffing.

U kunt vervolgens zelf bezwaar indienen of u kunt een professionele partij, zoals WOZ Juristen, inschakelen. In dat geval maakt WOZ Juristen een bezwaar op maat. Enkel de juiste argumenten worden genoemd, zodat het de gemeente of het belastingsamenwerkingsverband, direct weet waar het om gaat.

Omdat WOZ Juristen op basis van het no cure no pay-beginsel werkt, is haar dienstverlening gratis. Bij een gegrondverklaring van het bezwaarschrift ontvangt WOZ Juristen van de gemeente of belastingsamenwerkingsverband een proceskostenvergoeding. Wanneer het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, neemt WOZ Juristen haar verlies. Zowel bezwaar- als beroep-, hoger of cassatie beroepsprocedures verricht WOZ Juristen op grond van dit beginsel. WOZ Juristen is één van de weinige kantoren die dat zo doet.

Belastingen betalen moeten we allemaal, maar te veel is niet nodig. De WOZ-waarde is de verdeelsleutel om diverse belastingen vast te stellen. Daarom is het van groot belang dat uw woning een juiste WOZ-waarde heeft. Een verlaging van de WOZ-waarde kan u dan ook veel geld besparen. WOZ Juristen biedt u graag een oplossing.