Het CBR doet aan leeftijds- en regio discriminatie!

Dit artikel wordt u aangeboden door CBB Juristen

Website: https://www.cbbjuristen.nl/

Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) heeft nog steeds problemen met het afhandelen van het verlengen van rijbewijzen van vooral 75-plussers. Deze groep moet uitzonderlijk lang wachten op een beoordeling van de gezondheidsverklaring door het CBR.

De oorzaak van het probleem speelt nog steeds, namelijk het aantal aanvragen, maar ook een nieuw digitaal systeem dat het CBR in gebruikt heeft genomen.

Nog steeds worden er verzoeken om een schadevergoeding bij het CBR gedaan.

Het kan daarbij gaan om kosten zoals ov- taxikosten, wegenbelasting, verzekering en garage kosten, die wel kunnen oplopen tot duizend euro blijkt uit de praktijk, maar ook kosten als het gevolg van het niet meer kunnen werken, zeker niet alle 75-plussers zitten namelijk achter de geraniums, of het moeten bezorgen van boodschappen omdat men geen auto meer heeft, horen daarbij.

Kortom een 75-plusser kan nog volop aan het maatschappelijk leven mee doen en kan hard in zijn sociale maar ook nog zakelijke leven worden getroffen. Het sociale netwerk dient bijvoorbeeld ingeschakeld te worden voor de nodige boodschappen, zieken- huisbezoek, etc.

Ook worden de kosten van spoed aanvragen van de beoordelingen van gezondheidsverklaringen geclaimd bij het CBR, die bij de gemeente kunnen worden ingediend en ongeveer € 35 kosten.

Vanaf 1 december 2019 is er nieuwe wetgeving en kan het rijbewijs toch met een jaar worden verlengd. De problemen zijn daarmee echter niet opgelost. Een 75-plusser mag, namelijk niet naar Duitsland of bijvoorbeeld België reizen met het verlengde rijbewijs. Sprake is van leeftijds- en regio discriminatie.

Wanneer u 75-plusser bent, kunt u dan ook niet per auto naar het buitenland reizen. In het buitenland is het verboden om als 75-plusser, zonder gezondheidsverklaring, gebruik te maken van de auto. Deze vorm van leeftijds- en regio discriminatie heeft desalniettemin de volle aandacht in internationale en nationale wetten. Dat de noodoplossing om 75-plussers het rijbewijs te verlengen met zich meebrengt dat die zich niet meer met de auto in het buitenland mogen rijden is dan ook onbegrijpelijk. Het oplossen van deze specifieke vorm van discriminatie is dan ook hard nodig.

75-plussers zijn weliswaar steeds mobieler, maar worden toch uitgesloten om in het buitenland met de auto te kunnen rijden. Er zijn zelfs geen strengere voorwaarden gesteld voor 75-plussers om toch te kunnen rijden in het buitenland. Het CBR had dan ook wel degelijk met een (nood) oplossing moeten komen voor de groep 75-plussers, die dringend een rijbewijs nodig heeft voor in het buitenland.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met CBB Juristen voor een eerste vrijblijvend advies, waarbij CBB Juristen mogelijk de procedure kan versnellen en desgewenst ook verdere hulp bij schade kan bieden.