CBR ontvangt veel schadeclaims door lang wachten op rijbewijs

Dit artikel wordt u aangeboden door CBB Juristen

Website: https://www.cbbjuristen.nl/

Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) heeft problemen met het afhandelen van het verlengen van rijbewijzen van vooral 75-plussers. Deze groep moet uitzonderlijk lang wachten op een beoordeling van de gezondheidsverklaring door het CBR. Het CBR verwacht overigens, op basis van gegevens van vorige jaren, ongeveer 665.000 verzoeken van een dergelijke beoordeling.

Verroeste bumper van een oude auto

De oorzaak van het probleem is tweeërlei, namelijk het aantal aanvragen, maar ook een nieuw digitaal systeem dat het CBR in gebruikt heeft genomen.

Half oktober is er meer nieuws of de ICT problemen bij het CBR zijn opgelost.

In de eerste helft van 2019 zijn er om die reden al 453 verzoeken om een schadevergoeding bij het CBR binnengekomen. Sinds april van dit jaar is het aantal verzoeken bij het CBR zelfs verdriedubbeld.

Het kan daarbij gaan om kosten zoals ov- taxikosten, wegenbelasting, verzekering en garage kosten, die wel kunnen oplopen tot duizend euro blijkt uit de praktijk, maar ook kosten als het gevolg van het niet meer kunnen werken, zeker niet alle 75-plussers zitten namelijk achter de geraniums, of het moeten bezorgen van boodschappen omdat men geen auto meer heeft, horen daarbij.  

Kortom een 75-plusser kan nog volop aan het maatschappelijk leven mee doen en kan hard in zijn sociale maar ook nog zakelijke leven worden getroffen. Het sociale netwerk dient bijvoorbeeld ingeschakeld te worden voor de nodige boodschappen, ziekenhuisbezoek, etc. 

Zo ook een agrariër, die verder anoniem wil blijven, heeft verteld dat hij geen fruit meer naar de veiling kan brengen, niet de auto dan wel vrachtwagen kan gebruiken voor vervoer maar voor al die werkzaamheden derden moet inschakelen en met alle gevolgen en dus schade van dien.

Ook worden de kosten van spoed aanvragen van de beoordelingen van gezondheidsverklaringen geclaimd bij het CBR, die bij de gemeente kunnen worden ingediend en ongeveer € 35 kosten.

Ook in de Tweede Kamer zijn er onlangs aan minister Grapperhaus, nog vragen gesteld over het probleem. Tweede Kamerleden hadden gevraagd om verlopen rijbewijzen te gedogen. Grapperhaus heeft tijdens dat debat aangegeven poortwachter te blijven spelen en ondanks begrip, kon hij niet aan het verzoek van de Tweede Kamerleden tegemoet komen.

Vanaf 1 december 2019 komt er nieuwe wetgeving en kan het rijbewijs met een jaar worden verlengd. De vraag is echter of de problemen daarmee zijn opgelost. De minister Grapperhaus wil deze wet niet eerder laten ingaan.

Mocht u vragen hebben over deze problematiek dan kunt u contact opnemen met CBB Juristen voor een eerste vrijblijvend advies, waarbij CBB Juristen mogelijk de procedure kan versnellen en desgewenst ook verdere hulp bij schade kan bieden.