Belangrijkste fiscale wijzigingen Prinsjesdag 2019

Dit artikel wordt u aangeboden door mr. Jelle Landman

Over mr. Jelle Landman

mr. Jelle Landman is vennoot en adviseur binnen Forza Adviesgroep.

Jelle informeert u graag over zijn werkzaamheden als belastingadviseur binnen de particuliere en MKB-praktijk. Forza Adviesgroep biedt haar klanten administratieve diensten, fiscale advisering en juridisch advies.

U kunt Jelle bereiken op 0186-764060 of via j.landman@forza-adviesgroep.nl.

Website: https://www.forza-adviesgroep.nl

Elk jaar op de derde dinsdag van september worden de nieuwe belastingplannen voor het komende jaar gepresenteerd. Wat gaat er voor u veranderen? Waarmee moet u rekening houden met uw fiscale planning? Jelle Landman van Forza Adviesgroep heeft de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet.

Overzichtsfoto prinsjesdag

Inkomstenbelasting

Invoering twee belastingschijven

Vanaf 2020 zijn er voor de inkomstenbelasting nog maar twee schijven.

  • Schijf 1: voor een inkomen tot €68.507 geldt een tarief van 37,35% (AOW 19,45%)
  • Schijf 2: voor een inkomen boven €68.507 geldt een tarief van 49,50% (AOW 37,35%)

Einde aftrek scholingsuitgaven na 2020

  • De aftrek voor scholingsuitgaven na 2020 wordt vervangen door een subsidieregeling (invoering per 1-1-2020 is niet haalbaar). Deze niet-fiscale uitgavenregeling, de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie), is bedoeld voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Maximale aftrektarief

Voor een aantal aftrekposten geldt dat deze in 2020 tegen maximaal 46% afgetrokken kunnen worden als het inkomen hoger is dan €68.507.

Het gaat onder meer om de hypotheekrenteaftrek, partneralimentatie, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften, uitgaven voor specifieke zorgkosten, restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren.

Voorts geldt de aftrekbeperking voor ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Ook de vrijstelling voor ter beschikking stellen van bezittingen (ondernemers) valt hieronder. 

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren verlaagd. Dit gebeurt per 2020 met acht stappen van € 250 en één stap van € 280 naar € 5000 in 2028.

Vennootschapsbelasting

Wijziging tarieven

Het tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten tot en met €200.000 wordt 16,5% in 2020. In 2021 wordt dit tarief verlaagd naar 15%.

Voor winsten boven €200.000 blijft het tarief 25%. In 2021 gaat het tarief naar €21,7%.

BTW

Kleine ondernemersregeling (KOR) vervalt

De KOR zoals we die nu kennen vervalt. Er komt een vervangende regeling. Ondernemers (welke rechtsvorm ook) met een omzet tot en met €20.000 kunnen gebruik maken van de nieuwe regeling. Deelname betekent dat de ondernemer vrijgesteld is van BTW. Er hoeft derhalve geen BTW aangifte gedaan worden en er is geen recht betaalde BTW te verrekenen. Deelname is voor minimaal drie jaar (of zolang de omzet per kalenderjaar niet boven de €20.000 uitkomt).

BTW e-books en nieuwswebsites 9%

De BTW op e-books en nieuwswebsites wordt per 1 januari 2020 verlaagd naar 9%.Hiermee wordt het verschil in behandeling voor de BTW van fysieke en elektronische uitgaven opgeheven. Het gaat om het langs elektronische weg leveren of uitlenen van een boek, dagblad, weekblad, tijdschrift of een ander tenminste driemaal per jaar periodiek verschijnende uitgaven.

Formeel recht

Uitsluiting aftrek kosten dwangsommen

Kosten en lasten die verband houden met bestuursrechtelijke dwangsommen en geldsommen in het kader van strafbeschikkingen zijn niet meer aftrekbaar van de belastbare winst van ondernemers en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden bij resultaatgenieters. Concreet houdt dit in dat strafbeschikkingen die zijn uitgevaardigd na 31 december 2019 en dwangsommen die zijn verbeurd na 31 december 2019 niet meer afgetrokken kunnen worden.

Niet meer boetevrij inkeren

Het is niet meer mogelijk boetevrij in te keren (vrijwillig alsnog belasting aangeven) voor aanmerkelijk belang inkomen en binnenlands box 3 inkomen. Met deze maatregel wordt het onderscheid tussen inkomen dat in het buitenland is opgekomen en inkomen dat in het binnenland is opgekomen, weggenomen.

Milieumaatregelen

Bijtelling elektrische auto’s

In 2019 betaalt de leaserijder voor privégebruik van een volledige elektrische auto nog 4% bijtelling over de eerste €50.000 van de cataloguswaarde. Vanaf 1 januari 2020 wordt de bijtelling voor een volledig elektrische auto verhoogd naar 8% over de eerste €45.000 van de cataloguswaarde. Over de rest van de cataloguswaarde, dus alles boven de nieuwe grens van €45.000, geldt een bijtelling van 22% zoals bij een conventionele auto.

De komende jaren stijgt het bijtellingspercentage nog verder. De bijtelling wordt in 2021 verhoogd naar 12% over de eerste €40.000 van de cataloguswaarde, naar 16% in 2022 en 17% in 2025. Vanaf 2026 geldt voor een elektrische auto voor de gehele cataloguswaarde de standaard bijtelling van 22%.

BPM zero-emissie auto’s en bestelauto’s

De fiscale voordelen voor emissievrije voertuigen en plug-in hybride voertuigen worden voor wat betreft de MRB verlengd. De MRB voor bestelauto’s gaat omhoog.